Projectes

“El conflicto urbano en los espacios de reproducción social”. Ministerio de Ciencia, Información y Universidades.  RTI2018-094142-B-C21. IPS. Pedro Fraile, Daniel Paul (2019-2020)

“Anàlisi d’emplaçament del patrimoni natural i cultural català en la ficció audiovisual com a estratègia de promoció”.  INDEST. Institut de Desenvolupament Social i Territorial. X19004. IPS. Jorge Nieto Ferrando, Eva Martín (2019-2020).

“La representació de la maternitat en la ficció contemporània”. INDEST. Institut de Desenvolupament Social i Territorial. X19004. IPS. Mariona Visa Barbosa, Maria Carme Figuerola Cabrol, Erica Briones Vozmediano (2019-2020)

“Els mitjans audiovisuals i lluita per la democràcia (1969-1982)” (2017). Memorial democràtic de Catalunya. Subvencions per a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica. MEM001/17/00014. (2017) IP Jorge Nieto Ferrando

“Los espacios del cine español de ficción como factor de promoción turística del patrimonio geográfico y cultural autóctonos” (2017-2020). Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2016-77734-P. IP Antonia del Rey Reguillo, Rosanna Mestre Pérez (Universitat de València).

“La representación de Andalucía y Cataluña en el cine y la televisión. Legado audiovisual y memoria compartida (1975‐2016)” (2017-2019). PRY034/17. Junta de Andalucía / Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. IP María Jesús Ruiz Muñoz (Universidad de Málaga)

“Los fundamentos del cambio cultural en España (1960-1975)”. (2015-2018). Ministerio de Economía y Competitividad. HAR 2014. 52882-P. IP Jordi Cassassas. (Universitat de Barcelona).

“#eMOVIX. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals: la Marea Granat i altres casos d’ estudi transnacional” (2015-2017).  Ajuts de la Fundació ‘La Caixa’. IP: Carles Feixa (Universitat de Lleida)

“La reconfiguració de les identitats locals a Catalunya (1990-2016). La seva manifestació a partir del joc i la festa, el patrimoni i el turisme, la llengua i la literatura, els mitjans i la publicitat, i l’associacionisme cultural”. (2016-2018). Universitat de Lleida. IP: Joaquim Capdevila, Nayra Llonch, Ramon Sistac

“¿No es país para viejos? Representaciones de la masculinidad y el envejecimiento en la narrativa estadounidense contemporánea” (2016-2019). Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2016-74826-P. IP Josep M. Armengol Carrera (Universidad de Castilla-La Mancha).

 

Col·laboracions amb altres grups

Grup de Recerca en Turisme, Economia Social i del Coneixement (TURESCO) (Universitat de Lleida). IP. Eduardo M. Cristobal Fransi 
CITur. Cine, Imaginario y Turismo (Universitat de València). IP. Antonia del Rey Reguillo

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: